Stavby občanské vybavenosti

Možná, že  jezdíte či chodíte kolem "našich" staveb, jejich fotodokumentaci si můžete prohlédnout v REFERENCÍCH.
 
 Přístavba ZŠ Moravský Žižkov (2024)
 Opravy budov Komerčního centra Břeclav (2023)
 Úprava obecního úřadu obce Milotice (2023)
 ZŠ Lednice - vnitřní rekonstrukce školy (2023)
 Rekonstrukce fotbalových šaten TJ Mikulčice (2023)
 Stavební úpravy chaty Dúbravka Lanžhot (2023)
 Zvýšení kapacity MŠ v obci Ladná (2023)
 Hasičská zbrojnice Lednice (2022)
 Ocelokolna polesí Tvrdonice (2022)
 Rekonstrukce chladírny polesí Tvrdonice (2022)
 Stavební úpravy polesí Tvrdonice (2022)
 Chodníky ul. Jiráskova, Valtice (2022)
 KHS - rekonstrukce areálu územního pracoviště Břeclav (2021)
 Modernizace tělocvičny se zázemím, ZŠ Valtice (2021)
 Hasičská zbrojnice v Čejkovicích (2021)
 Stavební úpravy provozního dvora OÚ Mikulčice (2021)
 Požární zbrojnice Velké Němčice (2020)
 Zhotovení stavby pro komunitní bydlení - Srdce v domě, Lednice (2020)
 Stavební úpravy staré radnice v Podivíně (2019)
 Amfiteátr a parkoviště u Spolkového domu, Podivín (2018)
 Sokolovna Charvátská Nová Ves - přístavba (2018)
 Rekonstrukce výukových laboratoří pro ZF MENDELU, Lednice (2018)
 Stavební úpravy objektu Základní školy v obci Ladná (2018)
 Obnova budovy TIC – II. Etapa,  nám. Svobody č.p. 4 Valtice, kulturní památka (2018)
 Autobusová zastávka a městský mobiliář, Ladná (2017)
 Přístavba školícího střediska REXCOM, Břeclav (2017)
 Centrum EXCELENCE, Valtice (2017)
 Smuteční síň Lanžhot (2016)
 Rekonstrukce OÚ Kostice (2015)
 Bezbariérové chodníky - III.etapa, Valtice (2015)
 Úpravna vody - intenzifikace a rekonstrukce, Zaječí (2015)
 ZŠ Valtická, Mikulov (2015)
 MÚ Lanžhot - stavební úpravy městského úřadu (2015)
 Modernizace prodejny Rakvice - parkoviště (2015)
 Tělocvična Hrušky (2015)
 Úpravy prostor výjezdového stanoviště ZZS JMK Břeclav (2015)
 Modernizace prodejny Rakvice (2014)
 Tělocvična ZŠ Valtice - fasáda, plochy (2014)
 Školicí středisko TERAMEX - TRADING Hustopeče (2014)
 Revitalizace domu čp. 239, Valtice (2013)
 Rekreační zařízení Hraniční zámeček, Hlohovec (2013)
 Stavební úpravy dětského oddělení, nemocnice Břeclav (2011)
 Přístavba a stavební upravy ZŠ Kupkova (2010)
 Fasáda Městské knihovny Břeclav (2010)
 Nafukovací sportovní hala Střední průmyslová škola v Břeclavi (2009)
 Rekonstrukce ZŠ Němčičky II. etapa (2009)
 ZŠ Slovácká sportovní areál, budova šaten a zázemí hřiště (2009)
 Školící středisko Alcaplast Břeclav (2009)
 Rekonstrukce OVS -  Krajské státní zastupitelství (2008)
 Vinný sklep Hraničního zámečku, Hlohovec (2007)
 Rekonstrukce  Základní umělecké školy, Břeclav (2007)
 Hasičská zbrojnice, Valtice (2007)
 Rekonstrukce a dostavba kulturního domu, Břeclav – Poštorná (2007)
 Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Valtice (2005)
 20 garáží na ulici K.H.Máchy, Břeclav (2004)
 Domov důchodců pro město Valtice (2003)
 Výstavba Obecního úřadu a památníku Dr. Karla Rennera, Dolní Dunajovice (2000)
 Stavba tělocvičny, Břeclav - Charvatská Nová Ves (2000)
 Výstavba hotelu na Hraničním zámečku, Hlohovec (1999)
 Rekonstrukce a přístavba Okresního hasičského záchranného sboru, Břeclav (1998)
 Výstavba Obvodního oddělení Policie Břeclav a Valtice (1996)
 Rekonstrukce Hraničního zámečku, Hlohovec (1995)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!! NEMAZAT!!!

Kontaktujte nás

Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 / E info@fkb.cz T +420 519 326 320

Copyright

Copyright 2017 - 2018 F&K&B, a.s.