Přístavba ZŠ Moravský Žižkov

Přístavba ZŠ je navržena na místě bývalého obecního úřadu, řeší rozšíření základní školy o provoz stravování (kuchyně a jídelna) umístěný v přízemí přístavby a byty ve 2. NP pro zaměstnance školy.

Dokončeno: 5/2024


 
 
 
 

Úprava obecního úřadu obce Milotice

Jedná se stavební úpravy v části interiéru stávajícího objektu Obecního úřadu - převážne o kanceláře, spojovací chodby a zasrdací místnost se zázemím.

Dokončeno: 11/2023


 
 
 
 

Stavební úpravy chaty Dúbravka Lanžhot

V rámci zakázky byly provedeny stavební úpravy interiérů - rychlá rekonstrukce za 4 týdny.

Dokončeno: 4/2023


 
 
 
 

Zvýšení kapacity MŠ v obci Ladná

Po demolici stávajícího objektu byla provedena výstavba mateřské školy s jídelnou včetně oplocení, sadových úprav a exteriérových prvků.

Dokončeno: 2/2023


 
 
 
 

Požární zbrojnice Lednice

Jedná se o novostavbu požární zbrojnice, která bude užívána jednotkou požární ochrany (JPO) obce Lednice.

Dokončeno: 12/2022


 
 
 
 

Stavební úpravy polesí Tvrdonice

Účel užívání stavby byl administrativa a byt správce a ten zůstal stejný. V rámci realizace se změnilo dispoziční uspořádání, byli provedeny stavební úpravy interiérů a zateplení objektu.

Dokončeno: 12/2022


 
 
 

Rekonstrukce chladírny polesí Tvrdonice

Jedná se o rekonstrukci vestavěné chladírny, chladící technologie a pojezdové dráhy, zabudování vážícího mechanismu a zvedáku do pojezdové dráhy.

Dokončeno: 08/2022


 
 
 

Rekonstrukce vinařského domu Mikulov, Koněvova

Jedná se o rekonstrukci vinařského domu v Mikulově.

Dokončeno: 5/2022


 
 
 
 
 
 

Hasičská zbrojnice v Čejkovicích

Jedná se o novostavbu jednopodlažní hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče v Čejkovicích včetně úpravy okolních nezpevněných i zpevněných ploch. Součástí jsou přípojky inženýrských sítí.

Dokončeno: 11/2021


 
 
 
 
 

Požární zbrojnice Velké Němčice

Jedná se o novostavbu požární zbrojnice, která je využívána jednotkou požární ochrany sbru dobrovolných hasičů obce Velké Němčice. Součástí jsou přípojky inženýrských sítí, oplocení a zpevněné plochy.

Dokončeno: 10/2020


 
 

Zhotovení stavby pro komunitní bydlení - Srdce v domě Lednice

Předmětem stavby byla výstavba objektů sloužících k bydlení – domov pro osoby se zdravotním postižením – formou skupinových domácností. Jsou vystavěny dva objekty pro bydlení charakteru rodinných domů - první rodinný dům je řešen pro uživatele s nízkou mírou podpory, druhý rodinný dům má jednu domácnost s nízkou a jednu s vysokou mírou podpory. Součástí je vytvoření neveřejné komunikace s plochami pro parkování osobních automobilů a sanitního vozu.

Dokončeno: 02/2020


 
 
 
 
 

Stavební úpravy staré radnice v Podivíně

Stavba řeší úpravy novorenesanční budovy staré radnice v Podivíně. Ta pochází z roku 1852 a je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek.

Objekt je využíván opět jako radnice města Podivín. Je zde víceúčelový sál a prostory pro archivaci. Pro možnost využívání imobilními osobami je do budovy osazen výtah.

Dokončeno: 06/2019


 
 
 
 

Stavební úpravy objektu základní školy Ladná

Jedná se o budovu stávající základní školy. V budově je také sídlo obecního úřadu. Záměrem investora bylo navýšit počet specializovaných učeben pro potřeby žáků základní školy. Jako řešení bylo zvoleno využití podstřešního prostoru.

Dokončeno: 08/2018


 
 
 
 

Obnova budovy TIC – II. Etapa, nám. Svobody č.p. 4 Valtice, kulturní památka

Tato etapa řeší izolaci zdiva proti zemní vlhkosti tlakovou chemickou injektáží, bezbariérový přístupdo všech prostor v přízemí (TIC, ordinace). Dále jsou vyměněna vrata v průjezdu z náměstí a ze dvora a podlaha v průjezdu je nahrazena dlažbou z dřevěných špalíků.

Dokončeno: 06/2018


 
 
 
 

Autobusová zastávka a městský mobiliář Ladná

Jedná se o řešení prostoru autobusové zastávky včetně příslušného mobiliáře a nahrazení dvou přístřešků zastávky jedním přístřeškem. Nosná konstrukce nového přístřešku je ocelová s dřevěným opláštěním. Ostatní prvky mobiliáře - označník zastávky, odpadkový koš, zábradlí a ochranná mříž - jsou kovové.

Dokončeno: 12/2017


 
 
 
 

Přístavba školicího střediska REXCOM Břeclav

Jedná se o přístavbu ke stávajícímu objektu areálu REXCOM. Účelem užívání je administrativa a vzdělávání. Před objektem je vytvořena plocha pro vystavení materiálů a výrobků, které budou předmětem odborných seminářů. Vně areálu jsou vytvořeny parkovací plochy.

Dokončeno: 10/2017


 
 
 
 

Centrum EXCELENCE Valtice

Ve stávajícím areálu střední vinařské školy se nacházel objekt bývalé tělocvičny se zázemím, ke které byly dodatečně provedeny přístavby přísálí a skladovacích prostorů. Staré přístavby byly v rámci stavebních prací odstraněny a byla provedena nová dvoupodlažní  přístavba.

Objekt centrum Excelence je určen pro přípravu a školení v oblasti vinařských technologií, budou zde pořádány semináře související s vinařskou tematikou a dále zde budou probíhat degustace.

Dokončeno: 6/2017


 
 

Smuteční síň Lanžhot

Návrh stavby zahrnuje objekt Smuteční síně, který doplňuje ze strany jednopodlažní přístavba příslušenství. Architektonické a výtvarné řešení koresponduje s okolním terénem. Tvar objektu smuteční síně je obdélníkový, na jedné straně zakulacený, korespondující s tvarem pozemku. V patře je řešena galerie.

Doba ukončení : 09/2016


 
 
 
 

Rekonstrukce OÚ Kostice

Akce představuje rekonstrukci vnitřních prostor budovy OÚ Kostice. Předmětem rekonstrukce budou podlahy, povrchy interiéru, zateplení konstrukcí, realizace opatření na snížení vlhkosti v konstrukcích, nové rozvody el., vytápění, úpravy ZTI a nové zařízení interiérů.

Doba ukončení : 12/2015


 
 
 
 
 
 

Úpravna vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce

Stavební úpravy na stávajícím objektu úpravny vody, na stávajcích podzemních železobetonových akumulačních nádržích na pitnou vodu a stavba čistících šachet .

Doba ukončení : 12/2015


 

Bezbariérové chodníky - III. etapa, Valtice

Záměrem investora je provedení autobusových zálivů a nástupištních ploch v místě stávajících autobusových zastávek, dále předláždění chodníků a doplnění veřejného osvětlení.

Doba ukončení : 10/2015


 
 
 
 

ZŠ Valtická, Mikulov

Předmětem projektu je realizace úspor energie. Bylo provedeno zateplení fasády, výměna okenních a dveřních otvorů. Stávající vzhled objektu je i po realizaci prací vedených k úspoře energie zachován.

Doba ukončení : 09/2015


 
 
 

Stavební úpravy městského úřadu Lanžhot

Záměrem stavebních úprav je bezbariérové zpřístupnění všech prostor městského úřadu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Doba ukončení : 03/2015


 
 
 
 

Tělocvična Hrušky

Návrh stavby zahrnuje dva hlavní objekty - tělocvičnu a spojovací koridor. Tělocvična - prostor je řešen polyfunkčním způsobem. Primární využití je pro sportovní účely - tělocvična pro žáky ZŠ i pro ostatní obyvatele obce, sekundárně bude tělocvična využita pro konání kulturních akcí v obci. Spojovací kridor řeší propojení objektu ZŠ s tělocvičnou.

Doba ukončení : 02/2015


 
 
 
 
 

Modernizace prodejny Rakvice

Modernizace stávající prodejny. Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu obchodního domu COOP v Rakvicích.

Doba ukončení : 05/2014


 
 

Tělocvična základní školy Valtice - fasáda, zpevněné plochy

Provedení fasády a zpevněných ploch tělocvičny ZŠ Valtice.

Doba ukončení: 04/2014


 
 
 
 

Revitalizace domu č.p.239, Valtice

Rekonstrukce domu na penzion s restaurací.

Dokončeno : 06/2013


 
 
 
 
 

Rekreační zařízení Hraniční zámeček, Hlohovec

Stavba ubytovacího a rekreačního zařízení s venkovním bazénem.

Dokončeno : 05/2013


 
 
 
 
 

Restaurace HARMONIE Břeclav

Rekonstrukce objektu Komerčního centra v Břeclavi. Restaurace Harmonie s venkovním posezením.

Dokončeno: 8/2011


 
 
 
 
 

Fasáda Městské knihovny Břeclav

Dokončeno: 10/2010


 
 
 

Budova šaten, hřiště ZŠ Slovácká, Břeclav

Dokončeno: 05/2010


 
 
 

Tělocvična základní školy Valtice

Dokončeno: 12/2009


 
 
 
 
 

Školící středisko ALCA PLAST Břeclav

Dokončeno: 07/2009


 
 
 
 
 

Rekonstrukce Základní umělecké školy Křížkovského, Břeclav

Dokončeno: 08/2007


 
 
 
 
 
 

Stavba Hasičské zbrojnice Valtice

Dokončeno: 11/2006


 
 
 
 
 
 

Hotelové zařízení Hraniční zámeček Hlohovec

Kompletní dodávka stavby. Zastavěná plocha: 839 m2, obestavěný prostor: 7.458 m3.

Dokončeno: 06/2002


 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!! NEMAZAT!!!

Kontaktujte nás

Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 / E info@fkb.cz T +420 519 326 320

Copyright

Copyright 2017 - 2018 F&K&B, a.s.